گروه مهندسی آتاوب

۰۵۳۵۰۱۶۳۰۸۸

How To Fix Windows Security Defender Not Working In Windows 10,11

مشاهد خطا

Error : You'll need a new app to open this windowsdefender link

در ویندوز 10 و 11 گاهی اوقات برنامه ویندوز دیفندر  با اجرا نمیشود. که شما باید کد دستوری زیر را در محیط  Powershell وارد کنید.

:open PowerShell ( Run as Administrator ) And Paste This Code

 Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage

ترکیه , آنکارا

۰۵۳۵۰۱۶۳۰۸۸​

www.ataweb.site